Bilskrot - Massor om bilskrotar

Bilskrot

Bilskrot

Många bilskrotar kallas nuförtiden bildemontering eller bilåtervinning eftersom de arbetar för en bättre miljö. Bilskrotarna var för miljöbovar men de moderna bilskrotarna är miljöns förkämpe nr 1.

För bilar tillverkade från och med 2015 ska 95% av bilen ska återanvändas eller återvinnas. Detta innebär att bara omkring 75 kg av varje bil deponeras eller destrueras. Arbetet med att återvinna en bil börjar på bilskroten och är ett ganska slitsamt jobb.


Regelverk för bilskrotning

Regelverk för bilskrotning

Fram till 1960-talet var bilskrotarna mest en uppställningsplats för bilar, ofta ute i skogen, där de övergivna bilar fick stå och rosta sönder. Detta innebär att oljor och andra miljöfarliga ämnen rann ner i marken och till grundvattnet. Det fanns dock en del bildemonterare i landet så tidigt som på 1930-talet men det sakandes regler för bilskrotarna.

Regelverket för bilskrotar har skärpts hela tiden och i den senaste Bilskrotningsförordningen från 2007-07-01 ställs det mycket höga krav på en bilskrot. Dessutom har kraven på bilfabrikanterna höjts för att underlätta återvinning och återanvändning av bildelar.

Krav på en modern bilskrot

Krav på en modern bilskrot

De krav som ställs på de moderna bilskrotarna är många i Bilskrotningsförordningen och några av dessa tvingande krav och regler är:

 • Bilskroten måste vara auktoriserad vilket kan sökas hos Länsstyrelsen
 • Bilskroten måste förnya sin auktorisation vart 5:e år
 • Alla bilskrotar måste utfärda ett mottagningsbevis för den skrotade bilen så den inte säljs vidare
 • Bilarna får bara lagras och behandlas på en plats som har helt tät ytbeläggning
 • Bilskroten ska ha ett lager för demonterade bildelar
 • Oljor, bromsvätska och övriga vätskor ska kunna tas hand året om utan att dessa rinner ner i avlopp eller marken
 • Bilbatterierna ska tas hand om
 • Alla blyvikter och kvicksilverkomponeter skickas på destruktion/återvinning
 • Bildäcken och större plastdetaljer ska återvinnas effektivt
 • PCB-material ska omhändertas

Krav på biltillverkare

Krav på biltillverkare för att underlätta för bilskrotarna

För att öka möjligheter för bilskrotarna och bilåtervinnarna att ta hand om så stor del av bilens komponenter som möjligt har kraven på biltillverkarna ökat. I Sverige infördes producentansvar för biltillverkarna 1998 och dessa finns beskrivna i Producentansvarsförordningen. Detta krav gällande bilåtervinning är bland annat:

 • Ska säkerställa ett det finns en bilskrot eller inlämningsställe max 50 km från bilägaren eller i bilägarens kommun
 • Att 95% av vikens vikt återanvänds eller återvinns
 • Att allt material och alla bildelar och komponenter
  • återanvänds i första hand
  • materialåtervinns i andra hand
  • energiåtervinns som sista alternativ
 • Biltillverkaren ska vid marknadsföring vara tydlig med möjligheten till återanvändning och materialåtervinning.

Fragmenteringsföretag i Sverige

En stor del av bilen materialåtervinns, bland annat chassit. Detta går till så att bilskroten skicker en demonterad bil till någon fragmenteringsanläggning som bland annat mal sönder bilen och delar upp bildelarna i olika fraktioner som kan vara metall, elkablar, gummilister, tyger och textilier samt material som deponeras. De fragmenteringsanläggningar som finns i Sverige är:

 • Stena Recycling AB
 • Skrotfrag AB
 • Kuusakoski Recycling AB

Mer om fantastiska bilskrotar

på biltillverkare för att underlätta för bilskrotarna

För alla som älskar bilar och gå på bilskrotar för att hitta bra begagnade bildelar att återanvända är boken Kärlek till en skrot ett mycket läsvärt tips. Fantastiska bilder på vackert sönderrostade bilar från 1930-talet och framåt.


Mycker mer om bilskrotarna

Nedan hittar du fler intressanta sidor om bilskrotar och bildemontering som kan vara värda att läsa.Meny - Bilskrot
Till förstasidan på www.bilskrot.netHögst upp på sidanLängst ned på sidan
BilserviceBildelarBeg. bildelar  Skrota bilen